Declarație pe proprie răspundere și acord participare minor