REGULAMENT

Turul Colinelor este o competiție de ciclism de șosea care se adresează atât sportivilor amatori cât și celor profesioniști. Turul Colinelor își propune să creeze un cadru sigur și organizat pentru practicarea ciclismului, are drept scop promovarea acestuia ca sport de masă și susținerea sportului de performanta in rândul cicliștilor.

Prezentul regulament se aliniază la regulamentele FRC și UCI în vigoare.

În perioada premergătoare concursului se vor comunica informațiile necesare pe site-ul www.turulcolinelor.ro.

ARBITRAJ

Comisia de arbitraj este formată din arbitrii delegați FRC. Orice cerință către arbitrii, va fi comunicată numai în scris către unul din acești membri. Se va respecta procedura de contestație din acest regulament.

ASISTENTA TEHNICA

În cazul oricărei defecțiuni tehnice, concurentul se va opri pe partea dreaptă a drumului, pe cât posibil în afara traseului, și nu va împiedica buna desfășurare a competiției. Încălcarea acestei reguli se va sancționa cu o amendă de 100 de Ron. Sportivul va fi sancționat în urma prezentării de către arbitrii, a dovezii foto sau video a încălcării regulii.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE A UNEI MAȘINI TEHNICE:

Echipelor de sportivi cu minim 4 concurenți în competiție, le este permisă utilizarea unei mașini de asistență tehnică. Mașina tehnică va fi permisă numai dacă se va dovedi organizatorului că echipa este dotată cu echipament tehnic de rezervă.

Echipele care doresc să beneficieze de mașină proprie de asistență pe traseu, trebuie sa anunțe organizatorul la info@turulcolinelor.ro, în săptămâna premergătoare concursului, nu mai târziu de ziua de joi.

Se va organiza o ședință tehnică cu toți șoferii mașinilor de depanare. Prezența la această ședință este obligatorie.

Mașinile de asistență tehnică vor fi acreditate de către organizator înainte de startul competiției, și vor purta însemnele furnizate de către organizator. În lipsa acestor semne, organizatorul va instrui Politia Rutieră, să nu permită mașinilor mersul în caravana concursului. Mașinile de asistență sunt urmărite de către arbitrii Turului Colinelor și FRC. În cazul în care Turului Colinelor consideră că o mașină din caravană încurcă participanții la concurs,  își rezervă dreptul de a elimina acea mașină din caravană, și a nu mai da dreptul echipei în cauza de a beneficia de mașină de asistență.

În plus, prevederile capitolului 33 și 34 din regulamentul FRC sunt obligatorii. Regulamentul poate fi consultat aici.

Se va respecta Anexa 01 – Schema caravana.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

În cadrul competiției Turul Colinelor se va asigura asistența medicală cu 2 AMBULANTE DE TIP 81/82. O ambulanță va urmări caravana pe traseu și una va staționa în zona de start/finish.

ZONA DE ALIMENTARE

Organizatorul va amenaja puncte de alimentare pe traseu. Este interzisă aruncarea gunoaielor sau a bidoanelor de-a lungul traseului. Acest lucru atrage după sine descalificarea sportivului. Aruncarea deșeurilor va fi făcută în zona imediat următoare punctului de alimentare, și ele vor fi strânse de către personalul organizatorului. Sportivul va fi sancționat în urma prezentării de către arbitrii a dovezii foto sau video a încălcării regulii.

ABANDONUL

Concurenții care abandonează, indiferent de motiv, sunt obligați să informeze despre aceasta decizie unul dintre arbitrii oficiali ai competiției sau pe organizator telefonic prin sms la 0741742556 în felul următor: “abandon. data. nume concurent, numar concurs”. Dacă, indiferent de motiv, o asemenea informare nu a fost efectuată, organizatorul va avea dreptul să organizeze împreună cu autoritățile competente, misiunea de căutare sau salvare, pe costul participantului neglijent.

REGULI GENERATE ÎN TIMPULCOMPETIȚIEI:

Competiția se vă desfășură conform regulamentelor UCI și FRC

 • Toți concurenții vor fi obligați să poarte numerele de concurs primite de la organizator.
 • Regulamentul competiției se afla publicat pe https://www.turulcolinelor.ro/
 • Abandonul se va anunța la numărul de telefon 0741742556 sau la punctul de cronometraj dar si unui membru al juriului, cu obligatia de a indeparta numarul.
 • In caz de abandon tehnic sau descalificare sportivul e obligat să își transporte bicicletă la finish (excepție fac accidentările).
 • Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenți, atât în timpul competiției, cât și în timpul turelor de recunoaștere;
 • Vor fi permise numai bicicletele de sosea , în stare bună de funcţionare, fara biciclete de contratimp.
 • Bicicletele folosite la Turul Colinelor Bacau trebuie propulsate doar prin forța umană.
 • Numerele de concurs vor fi montate pe tija de sa a bicicletei, și nu vor fi înlăturate decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon);
 • În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur.
 • Clasamentul etapei de Cupa Romaniei se va realiza dupa cumularea timpilor din ambele zile de concurs.
 • In timpul cursei de circuit participantii prinsi din urma vor fi opriti, iar pentru fiecare tura ramasa li se va adauga 3 minute.
 • Competiția Turul Colinelor se desfășoară pe drumuri publice cu circulație restricționată temporar. Caravana plutonului este descrisă în Anexa 01.
 • Deplasarea pe drumurile publice se va face banda aferentă sensului de mers, și cât mai posibil pe partea dreaptă a carosabilului. Este strict interzisă tăierea virajelor. În plus, prevederile capitolului 35 din regulamentul FRC sunt obligatorii. Regulamentul poate fi consultat aici.
 • Participanții nu au voie sa folosească gesturi sau cuvinte nesportive.
 • Participanții nu au voie sa arunce pe traseu ambalaje în altă zonă decât cea stabilită de organizator.
 • Participanții nu au voie să se împingă între ei (nici ca ajutor și nici ca obstrucție). Utilizarea mâinii pentru a împinge sau a trage un alt concurent pentru a-l ajuta / împiedica să înainteze, se sancționează cu amendă și cu descalificare.
 • Participanții își vor declara vârsta si statutul (amator/Elite) pe propria răspundere.
 • Regulile de Fair-Play între concurenți vor fi respectate. Concurenții care urmează a fi depășiți, vor elibera calea celor din urma, în special pe urcările înguste și abrupte.
 • Toți participanții vor respecta cu strictețe regulile de circulație și indicațiile arbitrilor competiției.
 • Orice comportament din partea participanților considerat periculos pentru buna desfășurare a competiției de către arbitrii sau poliție, va atrage descalificarea din întreaga competiție.
 • Este interzis concurenților să poarte caști în urechi pe timpul concursului.
 • Concurentul trebuie să aibă în orice moment minimum o mână pe ghidon.

 

Turul Colinelor nu este o cursă mixtă. Este interzis participanților categoriilor masculine să se implice în mersul normal al categoriilor feminine. Participanții categoriilor masculine nu vor influența cu nimic performanța din cursa participantelor feminine.

Nu este permis mersul la trenă între categoriile masculin și feminin, în condițiile în care un participant masculin favorizează o participantă feminină. Determinarea acestei situații va fi făcută de către organizator cu ajutorul dovezilor și va fi o decizie exprimată în scris și motivată.

Este interzis orice fel de tras sau împins între participanți, sau între participanți și mașinile din caravană.

Orice reclamație va fi formulată cu respectarea procedurii de contestație. În funcție de gravitatea faptului organizatorul vor lua următoarele măsuri: penalizarea concurentului sau concurenților cu o durată de timp determinată de organizator, descalificarea concurentului, descalificarea întregii echipe în caz că abaterea este realizată de concurenții aceleiași echipe.

SITUAȚII CARE ATRAG DUPĂ SINE DESCALIFICAREA:

 • Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.
 • Nefolosirea caștii de protecție pe timpul concursului.
 • Comportamentul lipsit de fair-play față de concurenți sau organizatori.
 • Comportamentul agresiv față de organizatori sau alți participanți.
 • Folosirea altui mijloc de locomoție decât propria bicicleta.
 • Modificarea/schimbarea numărului de concurs.
 • Lăsarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în zona de după punctul de alimentare.
 • Circulația în sens invers pe traseu.

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

CONTESTAȚII

Participanții au dreptul la contestații. Taxa de contestație este 100 de Ron. Contestațiile vor fi însoțite de dovezi verificabile (poze, video, martori, etc).

Contestațiile vor fi adresate organizatorului în scris și însoțite de dovezi verificabile nu mai târziu de o oră înaintea începerii festivității de premiere.

Contestațiile vor fi soluționate de către organizator. Se va comunica o decizie pana la începerea festivității de premiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

Pot participa sportivi licențiați si nelicențiați FRC. Organizatorii vor verifica înainte de fiecare etapă, lista de sportivi profesioniști pusă la dispoziție de FRC și își arogă dreptul de a muta la categoria valabilă, sportivii care, intenționat sau nu, participă la altă categorie decât cea determinată în coordonare cu listele de licență ale FRC.

Prin participarea la aceasta competiție, participanții sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament si ale Legislației în vigoare, în legătura cu desfășurarea competițiilor pe domeniul public aplicabile, și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către organizatori în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

Nu exista limita de vârsta pentru înscriere.

Se va respecta legislația în vigoare pentru această situație. Participanții la Turul Colinelor sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al Competiției, cât și regulamentul tehnic național pentru disciplina șosea al FRC și regulamentul Uniunii Cicliste Internaționale.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu primi în competiție persoanele care au un comportament impropriu unui cadru civilizat.

Sportivii licențiați profesioniști vor avea asigurarea obligatorie, cuprinsă în licența eliberată de FRC.

Sportivii licențiați amatori vor avea asigurarea obligatorie, cuprinsă în licența eliberată de FRC.

Participarea sportivilor nelicențiați se face pe propria răspundere.

Fiecare participant este responsabil de starea sănătății, pregătirea fizică și psihică dar și de aptitudinile necesare participării într-o competiție sportivă. Totodată, participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru funcționalitatea bicicletei și a echipamentului tehnic utilizat.

Se recomandă participanților un control medical preventiv anterior participării la competiție.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere la competiția Turul Colinelor va fi comunicată pe pagina de Facebook și pagina web a competiției, www.turulcolinelor.ro.

Modalități de plată

Plata taxei de înscriere se va face prin card la inscrierea pe Racehub.ro sau  prin transfer bancar sau plată prin OP în contul RO42BRDE040SV04241620400, deschis la BRD Bacău.

Perioada de plată a taxei va fi comunicată pe pagina de Facebook și pagina web a competiției, pe www.turulcolinelor.ro.

ECHIPAMENT ADMIS

Este admis orice tip de bicicletă prevăzută în regulamentul tehnic FRC. Sportivul își va asuma handicapul bicicletei.

Prevederile regulamentului tehnic al FRC, secțiunea 3 – Bicicleta și casca sunt obligatorii. Regulamentul poate fi consultat aici.

La probele de fond și de circuit nu sunt admise biciclete de contratimp sau biciclete echipate cu ghidoane de contratimp sau aerobar-uri.

CLASAMENT SI PREMIERE

Clasamentul Cupei Romaniei se va realiza dupa cumularea timpilor din ambele zile de concurs.

Clasamentul general se va face dupa cele doua etape comasate in functie de categoria de participare in felul urmator:

 • Tura scurta + Etapa de Circuit

*punctele de Cupa Nationala se for oferi doar pentru categoriile Elite F, Amatori F, Juniori M/F, Cadeti M/F.

 • Tura Lunga + Etapa de circuit

*toate categoriile.

Pentru ca o categorie de concurs sa fie validata trebuie sa existe minim 5 concurenti la start. Organizatorul va decide cum vor fi comasate categoriile ce nu indeplinesc aceasta conditie.

Premiile in Bani se vor acorda doar participantilor la Cupa Romaniei la Sosea.

Restul participantilor vor primi produse/vouchere.

Premiile sunt detaliate pe pagina web a competiției www.turulcolinelor.ro.